Lễ kí kết nghĩa trường THPT Quốc tế Kaishi và trường THCS Trưng Vương

Trường THPT Quốc tế Kaishi thực hiện kế hoạch hợp tác giáo dục, giao lưu với các trường THCS tại Việt Nam.

Vào ngày 11/05/2017, trường đã thực hiện buổi lễ ký kết ngay tại trường THCS Trưng Vương, với kế hoạch thúc đẩy và trao đổi giáo dục, giao lưu quốc tế, trao đổi giáo viên giảng dạy trong tương lai.

Buổi lễ ký kết do hiệu trưởng trường Kaishi và trường Trưng Vương thực hiện với sự tham gia của các giáo viên, cán bộ trong trường. Qua đó, chúng tôi đàm phán về kế hoạch trao đổi giáo dục trong tương lai. Ngoài ra, trường Kaishi lựa chọn học sinh tham gia chương trình du lịch khám phá giao lưu văn hóa và học tập tại trường Kaishi từ ngày 29/5 đến ngày 5/5/2017.

Trường THCS Trưng Vương có khoảng 2.500 học sinh. Trong đó, Lớp tiếng Nhật có khaongr 350 học sinh. 
Trường THPT Quốc tế Kaishi rất mong chờ được đón tiếp đoàn học sinh tham gia chương trình trải nghiệm tại trường.

Note: HTML is not translated!