Hệ thống học bổng

CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ

I. Quỹ học bổng Obiko Gakuen

Đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Quỹ học bổng Obiko Gakuen cho học sinh vay không lãi suất. Ngoài ra, Quỹ có áp dụng chế độ miễn khoản tiền đã vay dành cho học sinh đã tốt nghiệp (vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết). Số tiền cho vay là 300,000 Yên/ năm

II. Học bổng các trường THPT tỉnh Niigata

Học bổng dành cho những học sinh có phụ huynh là người dân tỉnh Niigata. Học bổng bao gồm các khoản hỗ trợ sau:

  • Hỗ trợ tiền nhà hàng tháng: 30,000 Yên/ năm
  • Hỗ trợ các chi phí khác ngoài tiền nhà: 30,000 Yên/ năm

III. Hỗ trợ học phí các trường THPT dân lập tỉnh Niigata

Đối tượng của chương trình này là những gia đình kinh doanh, do tình hình kinh tế biến động mà gặp khó khăn trong việc chi trả học phí. Lưu ý chương trình này chỉ áp dụng đối với những học sinh có phụ huynh là người dân tỉnh Niigata. Chương trình hỗ trợ giảm trừ các khoản dưới đây:

  • Phí giảng dạy
  • Phí giáo dục
  • Phí thiết bị

IV. Chế độ hỗ trợ đặc biệt dành cho các vùng gặp thiên tai

Đối tượng là những gia đình là nạn nhân của thảm họa động đất-sóng thần Tohoku năm 2011. Chương trình hỗ trợ miễn toàn bộ phí nhập học và phí vào ký túc xá.

V. Ưu đãi học phí dành cho học sinh đặc biệt

Trường THPT Quốc tế Kaishi có chế độ ưu đãi học phí đối với những học sinh đạt thành tích học tập hoặc thể thao xuất sắc, những học sinh đặc biệt theo quy định của nhà trường về tiêu chuẩn học sinh đặc biệt.

 

Phí nhập học

Phí giảng dạy

Học sinh đặc biệt A

Miễn toàn bộ

Miễn toàn bộ

Học sinh đặc biệt B

Miễn một nửa

Học sinh đặc biệt C

 

 

VI. Chế độ học bổng đào tạo bác sỹ của tập đoàn NSG

Đây là chế độ học bổng hỗ trợ cho các học sinh có nguyện vọng trở thành bác sỹ, mong muốn đỗ vào các khoa/ ngành Y. Chế độ này hỗ trợ miễn giảm một phần chi phí ký túc xá. Học sinh có thể sử dụng đồng thời chế độ học bổng này và chế chế độ Ưu đãi học phí dành cho học sinh đặc biệt. Quý phụ huynh và học sinh vui lòng tham khảo thông tin chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn tuyển sinh”.