Điều kiện nhập học

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

 • Học sinh đã học xong chương trình THCS tại Việt Nam
 • Không bắt buộc phải biết tiếng Nhật trước khi nhập học

THÔNG TIN KHÓA HỌC:

 • Khóa THPT 3 năm: Dành cho học sinh đã tốt nghiệp THCS tại Việt Nam, sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ được cấp bằng THPT của Nhật Bản.
 • Khóa THPT 2 năm: Dành cho học sinh đã học hết lớp 10 tại Việt Nam, sang Kaishi học tiếp lớp 11 và 12. Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ được cấp bằng THPT của Nhật Bản.

HỖ TRỢ CỦA NHÀ TRƯỜNG SAU KHI NHẬP HỌC:

 • Hỗ trợ tư vấn vào học đại học tại Nhật Bản
 • Hỗ trợ tư vấn vào học đại học tại nước ngoài
 • Các hỗ trợ khác theo nguyện vọng cá nhân học sinh
 • Hỗ trợ liên hệ giữa gia đình – nhà trường – du học sinh trong suốt quá trình học tập tại trường (công ty tư vấn du học hỗ trợ)

CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 • Du học sinh chưa biết tiếng Nhật sẽ được đào tạo tiếng Nhật riêng sau khi nhập học.
 • Du học sinh sau khi có vốn tiếng Nhật đủ sẽ được học các môn học khác cùng với học sinh người Nhật.
 • Học sinh đã học tiếng Nhật tại Việt Nam có trình độ tương đương N4 trở lên có thể nhập học muộn hơn trong các tháng 5 đến tháng 8.