Văn phòng đại diện tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC PLUS
ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ KAISHI TẠI VIỆT NAM

 

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 04 – 3232 – 1856

Hotline: 0918 – 656 – 363 (máy lẻ 202, 203)

Email: kaishi@hlic.vn