Văn phòng đại diện tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC PLUS
ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT QUỐC TẾ KAISHI TẠI VIỆT NAM

 

Địa chỉ: Tầng 3, số 41 Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 – 3232 – 1856

Hotline: 0906-433-343

Email: kaishi@hlic.vn

Facebook: https://www.facebook.com/kaishikokusai.vn/