Giới thiệu về huấn luyện viên

Quản lý CLB Bóng chày nam Masatoshi Hori

            Giáo viên Thể dục              Tetsuo Wakayama

      Giáo viên thể dục       Yasushi Yamada

          Giáo viên Thể dục           Hiroyuki Fujita

            Giáo viên thể dục            Satoru Ookubo

              Giáo viên Thể dục                 Marina Kobayashi

       Giáo viên thể dục      Shouta Itou

                 Quản lý CLB Golf                 Mikio Yokoyama