Đội ngũ giáo viên

Giáo viên Toán Hiroshisan Kitano

Giáo viên Toán Motoyuki Shimada

Giáo viên Toán Terao Masahiro

Giáo viên Quốc ngữ Chihiro Takahashi

Giáo viên Quốc ngữ Kaori Ajiki

Giáo viên Quốc ngữ Ryuosamu Isshi

Tổng phụ trách Tetsuyo Izumi

Phó hiệu trưởng Hideki Togashi

Giáo viên tiếng Anh Shoju Shinada

Giáo viên toán Murayama Akira

Giáo viên Khoa học - Toán Natsufumi Gou

Giáo viên Khoa học Hiroyuki Igo

Giáo viên tiếng Anh Michael Hominick

Giáo viên địa lý-Lịch sử-GDCD Yuki Tsuno

Giáo viên Khoa học Kazuhiko Nagaya

Giáo viên địa lý-Lịch sử Mitsuteru Sagawa

Giáo viên địa lý-Lịch sử-GDCD Mai Watanabe

Giáo viên tiếng Anh Tomoyo Ikeda

Giáo viên tiếng Anh Martin Sedaghat

Phó hiệu trưởng Kenichi Soma

Giáo viên Thể dục Marina Kobayashi

Giáo viên thể dục Satoru Ookubo

Giáo viên Thể dục Hiroyuki Fujita

Giáo viên thể dục Yasushi Yamada

Giáo viên Thể dục Tetsuo Wakayama

Giáo viên Gia Đình - Thông tin Ayami Kobayashi

Giáo viên Quốc ngữ Masanori Muta

Giáo viên Quốc ngữ Yukio Sakuma

Giáo viên Toán Yasunobu Katsuyama

Giáo viên Toán Chitsu Koyanagi

Giáo viên Tiếng Anh Tetsuyo Ito

Giáo viên Tiếng Anh Takaaki Ikeda

Giáo viên Tiếng Anh Toshiya Yoneda

Giáo viên Địa lý - Lịch sử Shinichi Suzuki

Giáo viên Thư pháp Keiko Kobayashi

Giáo viên Mỹ thuật Masanori Watanabe

Giáo viên Y tế Hitomi Kobayashi

Giáo viên thể dục Shouta Itou

Quản lý CLB Golf Mikio Yokoyama

Quản lý CLB Bóng chày nam Masatoshi Hori