Đồng phục

Đồng phục là một thiết kế giúp tạo tính kỷ luật, tạo sự đoàn kết, hòa đồng, không phân biệt các cá nhân tạo sự đồng bộ, mang lại sự tự tin và niềm tự hào cho học sinh trong trường. 

Trường THPT Quốc tế Kaishi hiện có 3 mẫu đồng phục dành cho mùa đông, mùa hè và đồng phục thể thao.

1. Đồng phục mùa hè

2. Đồng phục mùa đông

3. Đồng phục thể dục thể thao