Đời sống học đường

Lịch sự kiện trong một năm

Trong một năm, trường THPT Quốc tế Kaishi tổ chức các sự kiện đa dạng, tạo điều kiện cho học sinh  cùng nhau tham gia, trải nghiệm, tăng tính hòa đồng, củng cố sức mạnh tập thể.

 

Tháng 4 

 • Buổi học định hướng, giới thiệu về trường cho học sinh mới nhập học
 • Lễ khai giảng, Lễ vào ký túc xá
 • Lễ bắt đầu học kỳ mới

Tháng 5 

 • Bài kiểm tra nhỏ giữa kỳ
 • Lớp học thỉnh giảng (*)
 • Lễ động viên dành cho học sinh tham dự Đại hội thể thao toàn tỉnh dành cho khối THPT

Tháng 6 

 • Lớp học về cấp cứu – cứu hộ
 • Thi giữa kỳ

Tháng 7 

 • Lớp học thỉnh giảng (*)
 • Khóa học mùa hè ngắn hạn

Tháng 8 

 • Đại hội thể thao toàn quốc dành cho khối THPT

Tháng 9 

 • Lớp học thỉnh giảng
 • Thi cuối kỳ
 • Đại hội các môn thể thao dùng bóng
 • Lễ kết thúc học kỳ

Tháng 10 

 • Lễ bắt đầu học kỳ mới
 • Leo núi: dãy Kushigata
 • Lễ hội trường
 • Khóa Học tiếp lên ngành Y, khóa Quốc tế đi tham quan

Tháng 11 

 • Bài kiểm tra nhỏ giữa kỳ
 • Ngày hội vinh danh nghệ thuật

Tháng 12 

 • Thi giữa kỳ
 • Khóa học mùa đông ngắn hạn

Tháng 1 

 • Lớp học thỉnh giảng

Tháng 2 

 • Thi cuối kỳ
 • Lớp hoc trượt tuyết

Tháng 3 

 • Khoa Vận động viên đi tham quan
 • Lễ tốt nghiệp, Lễ rời ký túc xá
 • Lễ bế giảng
 • Lớp học mùa hè ngắn hạn

Các sự kiện trong năm có thể thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài các bài thi định kỳ (như thi giữa kỳ, thi cuối kỳ), trường THPT Quốc tế Kaishi sẽ tổ chức thêm một số bài thi thử cho kỳ thi vào đại học, thi lấy chứng chỉ.

(*) Lớp học thỉnh giảng: Trường THPT Quốc tế Kaishi sẽ mời một số giảng viên, chuyên gia nổi tiếng ở từng bộ môn. Tất cả học sinh đều có thể tham gia lớp học thỉnh giảng.