Chuyên ngành toàn cầu

Chuyên ngành toàn cầu

1. Đặc điểm:

  • Giáo viên chủ nhiệm là người nước ngoài: Học sinh có thể thoải mái sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Những giờ học sinh động do giáo viên bản địa đứng lớp là đặc trưng của lớp thuộc chuyên ngành này. Các em được học cách nói tiếng Anh, tư duy bằng tiếng Anh.

  • Chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh: Để giúp học sinh nâng cao trình độ tiếng Anh, cải thiện vốn từ và trình độ ngữ pháp, những giờ thảo luận tiếng Anh được tổ chức, tập trung thuyết trình bằng chủ đề về tiếng Anh. Đối với mỗi vấn đề cần thảo luận, giáo viên và học sinh sẽ cùng lặp đi lặp lặp lại những từ khóa, việc này giúp học sinh nhớ nhanh, nhớ lâu. Hơn nữa, học sinh có thể tăng khả năng tư duy, tranh luận, trình bày bằng tiếng Anh.

  • Chuẩn bị kỹ càng cho các kỳ thi: Chuyên ngành Toàn cầu sẽ giúp học sinh trang bị kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi TOEFL, ... để học tiếp lên các trường đại học nước ngoài hoặc ngành quan hệ quốc tế tại đại học trong nước. Học sinh sẽ được chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL ngay từ năm lớp 10, đến năm lớp 11, học sinh sẽ được thi TOEFL. Trường liên kết với 200 trường đại học tại Mỹ, Anh, Canada, Úc nhằm hỗ trợ học sinh có thể vượt qua vòng phỏng vấn.  

2. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng với mục đích đào tạo những công dân quốc tế, có thể học tập, sinh sống và làm việc mọi nơi trên thế giới.

3. Thời khóa biểu mẫu

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

1

C tiếng anh I

Chính trị -

kinh tế

Ngôn ngữ

Toán học A

Hội thoại

tiếng anh

Biểu đạt

tiếng Anh I

2

Quốc ngữ

tổng hợp

Lý luận

Chính trị -

kinh tế

Toán học I

Vật lý

cơ bản

3

Vật lý

cơ bản

Toán học I

Thể dục

C tiếng anh I

C tiếng anh I

Quốc ngữ

tổng hợp

4

Toán học A

Lịch sử

thế giới A

Lý luận

Hóa học

cơ bản

5

Hội thoại

tiếng anh

Nghệ thuật

Hóa học

cơ bản

Tổng hợp

Giáo dục

 thể chất

 

6

Thể dục

Sinh học

cơ bản

LHR

Quốc ngữ

tổng hợp

7

Biểu đạt

tiếng Anh I

Lịch sử

thế giới A

 

C tiếng anh I

Sau giờ học

Giờ học của trường Dự bị Eisei Toshin

 

4. Số đơn vị học trình

  • Quốc ngữ: 20;
  • Lịch sử-Công dân: 14,
  • Toán học: 15; Vật lý: 14;
  • Tiếng Anh: 30;
  • Chăm sóc sức khỏe-Thể dục: 9;
  • Nghệ thuật I, Thông tin, Kiến thức gia đình cơ bản: mỗi môn 2;
  • Tổng hợp, LHR: mỗi môn 3.

5. Ưu điểm

Ưu điểm lớn nhất của chuyên ngành này là chương trình học được thiết kế sao cho các môn liên quan đến tiếng Anh chiếm hơn 30 học trình trong 3 năm học. Ngoài giờ học chính, các lớp học đặc biệt và lớp buổi tối được mở ra để củng cố kiến thức cho học sinh. Hơn nữa, tố chất lãnh đạo trong mỗi học sinh sẽ được phát triển nhờ khi tham gia các chương trình như du học ngắn hạn hoặc giao lưu quốc tế.